Angličtina v MŠ

Angličtina v MŠ

 
Odpolední klubík s angličtinou

Od ledna probíhá nově odpolední klubík s angličtinou. V budově školky vždy v pondělí od 14:00 do 15:30 a v budově školy vždy v úterý od 14:00 do 15:30.
Klubík nenahrazuje kroužek angličtiny, ve kterém se děti angličtinu již "učí". Ve třídě je vždy přítomná paní učitelka a s učitelkou angličtiny úzce spolupracuje.

Náplň klubíku (vše probíhá v angličtině)
 • protažení a cvičení po odpočinku
 • svačina
 • individuální nebo skupinové aktivity - písničky, říkanky, puzzle, jednoduché hry
 • slovní zásoba - pokyny ve třídě, mechanické počítání, barvy, zvířátka, jídlo, oblečení, pozdravy

Kroužek angličtiny
 • Pro děti od 4 let máme otevřenou jednu skupinku angličtiny. Pracujeme v malé skupince, aby byl prostor pro reflexi individuálních potřeb každého z dětí.
 • Pro předškoláčky máme také otevřenou jednu skupinku angličtiny. Zde pracujeme s 10 dětmi, snažíme se zábavnou formou pracovat na tom, aby byl u dětí vytvořen pozitivní vztah k cizímu jazyku.

Pravidla práce s  dětmi v kroužku angličtiny (45 minut):
 • přivítání anglickou písničkou, pohybová aktivita
 • pozdravení se mezi sebou, práce v klidu - opakování slovíček, poslech příběhu, práce s kartičkami a maňásky
 • práce s knížkou, lepení, spojování, kreslení, stříhání, vyrábění (podpora vývoje jemné motoriky a nácvik praktických dovedností)
 • pohybová aktivity - tanec, pohybové hry, reagování na pokyny (TPR aktivity)
 • úklid, rozloučení písničkou


Fotogalerie