Angličtina v MŠ

Angličtina v MŠ

Kroužek angličtiny

V pondělí probíhá kroužek AJ pro pokročilejší děti podle učebnice Mini Magic a ve čtvrtek máme kroužek pro začátečníky s učebnicí Hippo and friends 1. V kroužku se děti učí cíleněji a vzhledem k počtu dětí ve skupinkách, vybraným tématům a opakujícímu se jazyku učitele si látku zapamatují trvaleji.

Pravidla práce s  dětmi v kroužku angličtiny (45 minut):
  • přivítání anglickou písničkou, pohybová aktivita
  • pozdravení se mezi sebou, práce v klidu - opakování slovíček, poslech příběhu, práce s kartičkami a maňásky
  • práce s knížkou, lepení, spojování, kreslení, stříhání, vyrábění (podpora vývoje jemné motoriky a nácvik praktických dovedností)
  • pohybová aktivity - tanec, pohybové hry, reagování na pokyny (TPR aktivity)
  • úklid, rozloučení písničkou


Odpolední klubík s angličtinou

Od ledna probíhá opět odpolední klubík s angličtinou. V budově školky vždy ve čtvrtek od 14:00 do 15:30 a v budově školy vždy v pondělí od 14:00 do 15:30.
Klubík nenahrazuje kroužek angličtiny, ve kterém se děti angličtinu již "učí". Ve třídě je vždy přítomná paní učitelka a s učitelkou angličtiny úzce spolupracuje.

Náplň klubíku (vše probíhá v angličtině)
  • protažení a cvičení po odpočinku
  • svačina
  • individuální nebo skupinové aktivity - písničky, říkanky, puzzle, jednoduché hry
  • slovní zásoba - pokyny ve třídě, mechanické počítání, barvy, zvířátka, jídlo, oblečení, pozdravy

 Fotogalerie