Články


22.1.2018
čtu, čteš, čteme
Již po druhé nás v MŠ navštívila jedna z maminek a to paní Zuzana Istenčinová v rámci projektových dnů Čtu, čteš, čteme. Při první návštěvě, která probíhala na podzim minulého roku, předškolní děti seznámila se svou oblíbenou knížkou Kvak a Žbluňk od Arnolda Lobela. Novoroční - lednová návštěva se nesla v duchu poezie. Paní Istenčinová nám přinesla knihu Jiřího Žáčka - Nesedejte na ježka! Již samotný název děti zaujal. Jako ukázku nám byla představená veršovaná pohádky Sekyrková polévka. Děti se zapojovaly do lehké recitace a menší dramatizace při četbě. Naše setkání jsme zakončili několika hádankami z knihy a někteří odvážlivci si dovolili položit otázku samotné paní Istenčinové. Některé hádanky byly velmi kreativní. Děkujeme a těšíme se na další návštěvu. Šárka Kořínková

17.1.2018
polytechnická výchova v MŠ
Minulý týden předškoláci navštívili dílny v ZŠ. Prohlédli si nové prostředí, seznámili se s nářadím. Měli jsme za úkol přibíjet hřebíky, pan školník vše připravil, do tvrzeného polystyrenu se všem podařilo. Příště zkusíme do dřeva. Děkujeme p. Beránkovi za přípravu. Lodinská Blanka

4.1.2018
PF 2018
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Červené Pečky přejí všem klidné a spokojené vánoční svátky a mnoho štěstí a zdraví v novém roce 2018.

více