Články


26.9.2018
S kamarády za dobrodružstvím
Projektový den – Za dobrodružstvím se spolužáky V úterý 18.9. jsme si zabalili svačiny a pití do batohů. Před vchodem školy na nás čekalo překvapení. Byli to žáci 5. třídy společně s pí. učitelkou Jitkou Sýkorovou a společně nás dovedli do Zámeckého parku v Červených Pečkách. Prý pro nás mají další překvapení! V parku se nás, rozdělených do šesti skupin, ujala děvčata a stala se našimi průvodci. Společně s nimi jsme obcházeli stanoviště rozmístěná po celém parku a plnili jsme dané úkoly, které si pro nás ostatní žáci 5. třídy připravili. Na příklad jsme poznávali předměty poslepu, přehráli jsme velké kluky v pexesu, určovali jsme zvířata dle obrázků, ale také jsme si zkusili skupinovou spolupráci při přemisťování „míčku na provázcích“. Na každé disciplíně nás čekala sladká odměna a razítko, které potvrzovalo, že jsme daný úkol splnili. Poté jsme se společně nasvačili v trávě, pár drobečků jsme nechali i mravencům. Na konci naší výpravy jsme se utkali v přetahované s velkými kamarády, dokonce i s paní učitelkou. S parkem jsme se rozloučili stavbami v plážovém písku. Po návratu k ZŠ na nás čekal nafukovací hrad, kde jsme celý výlet radostně zakončili. Šárka Kořínková

6.4.2018
Návštěva 1.třídy před zápisem.
Ve čtvrtek 5. dubna jsme my předškoláci navštívili 1. třídu zdejší ZŠ. Chtěli jsme vědět, jak to ve třídě vypadá, jak se tam pracuje, co na nás čeká. Nejprve jsme se rozhlédli a přijali pozvání starších kamarádů a sedli s nimi do lavic. Potom už začala výuka - otázky, odpovědi; i my se už snažíme hlásit, nevykřikovat. Děti v 1. třídě nám ukázaly, co vše už umí, co znají, jak dobře čtou. Už to víme, zápisu se nebojíme! Děkujeme paní učitelce Kopecké za vstřícnost, ochotu a pochopení. B.Lodinská

22.1.2018
čtu, čteš, čteme
Již po druhé nás v MŠ navštívila jedna z maminek a to paní Zuzana Istenčinová v rámci projektových dnů Čtu, čteš, čteme. Při první návštěvě, která probíhala na podzim minulého roku, předškolní děti seznámila se svou oblíbenou knížkou Kvak a Žbluňk od Arnolda Lobela. Novoroční - lednová návštěva se nesla v duchu poezie. Paní Istenčinová nám přinesla knihu Jiřího Žáčka - Nesedejte na ježka! Již samotný název děti zaujal. Jako ukázku nám byla představená veršovaná pohádky Sekyrková polévka. Děti se zapojovaly do lehké recitace a menší dramatizace při četbě. Naše setkání jsme zakončili několika hádankami z knihy a někteří odvážlivci si dovolili položit otázku samotné paní Istenčinové. Některé hádanky byly velmi kreativní. Děkujeme a těšíme se na další návštěvu. Šárka Kořínková

více