Sbor

Ředitelka školy:
Mgr. Štěpánka Hanzlová                             reditelstvi@zscp.cz
Zástupce  ředitelky školy
Mgr. Pavel Bukač                                        pavel.bukac@zscp.cz 


1. tř. Mgr. Šárka Kolářová                                                  sarka.kolarova@zscp.cz
2.tř.  Mgr. Alena Bendová                                                  alena.bendova@zscp.cz
3.tř.  Mgr.Zdeňka Chmelíková                                            zdenka.chmelikova@@zscp.cz
4. tř. Mgr. Jitka Sýkorová                                                   jitka.sykorova@zscp.cz
5. tř. Mgr. Lukáš Hošek                                                      lukas.hosek@zscp.cz
6. tř. Mgr. David Suchan                                                    david.suchan@zscp.cz
7.tř.  Mgr. Magdaléna Hannay                                           magdalena.hannay@zscp.cz 
8.tř. Mgr. Jana Nováková                                                   jana.novakova@zscp.cz
9.tř.  Mgr. Petr Kopřiva                                                       petr.kopriva@zscp.cz


Mgr. Lucie Procházková                                           lucie.prochazkova@zscp.cz
ing. Šárka Jeřábková                                               sarka.jerabkova@zscp.cz
Mgr. Alena Literová                                                  alena.literova@zscp.cz
Mgr. Jaroslava Beranová                                         jaroslava.beranova@zscp.cz
Bc. Michaela Jirušová                                             maichaela.jirusova@zscp.cz
Mgr. Lenka Nováková                                              lenka.novakova@zscp.cz


ŠD   koordinátorka     Bc.  Michaela Jirušová                michaela.jirusova@zscp.cz
         vychovatelka     Barbora Chmelíková                   barbora.chmelikova@zscp.cz
          vychovatelka   Bc. Ivana Dlabalová                     ivana.dlabalova @zscp.cz
          vychovatelka    Soňa Gahai                                 sona.kratochvilova@zscp.czasistentky pedagoga   Dana Machová, Barbora Chmelíková, Soňa Gahai,Bc. Ivana Dlabalová, Bc.Michaela Jirušová, Nikola Zvoníková


Školní poradenské pracoviště :         
                                                          speciální pedagog      Mgr. Pavel Bukač , Mgr. Šárka Kolářová
                                                                 pavel.bukac@zscp.cz               sarka.korinkova@zscp.cz
                                                          výchovná poradkyně  Mgr. Zdenka Chmelíková   zdenka.chmelikova@zscp.cz
                                                          metodik prevence       Mgr. Magdaléna Hannay    magdalena.hannay@zscp.cz