Články

1.9.2020

Proč je dobré rozšiřovat si znalosti v angličtině na základní škole?

Existuje řada důvodů, které nás vedou ke studiu cizího jazyka.

 
Naši schopnost učit se cizímu jazyku je správné rozvíjet. Každý má své silné i slabé stránky, každý se může naučit cizímu jazyku alespoň do určité míry a zlepšit své komunikační schopnosti..
Nebezpečí, že byste se naučili jazyk „příliš“, skutečně nehrozí. Další vzdělávání v kurzech  angličtiny pomůže ujasnit si některé složitější postupy, budete rozvíjet svou paměť, analytické dovednosti či schopnost řešení problémů a zlepšovat kritické myšlení a kreativitu. Studium cizího jazyka navíc výrazně rozvíjí schopnosti číst, psát, mluvit i poslouchat v našem mateřském jazyce.
Angličtina a každý další cizí jazyk je obohacením a výhodou pro každého člověka. Využijete ji v osobním životě, např. při cestách do zahraničí, na táboře nebo později v zaměstnání. Každý cizí jazyk, který ovládáme, zvyšuje naše možnosti uplatnění na pracovním trhu.
Good luck!