Historie
V roce 2017 jsme si připomněli 90 let naší školy. Se stavbou školní budovy se totiž započalo na jaře v roce 1926 a 3. září 1927 byla slavnostně otevřena.

Rozhodování o tom, zda školu stavět či nikoliv, trvalo mnohem déle. Na počátku 20. let minulého století stáli před tímto rozhodnutím členové místní školní rady, neboť stávající budova (rohové stavení proti bývalému pivovaru) nestačila svou kapacitou. Už v roce 1872, kdy v ní působil jako učitel, později světoznámý skladatel a kapelník František Kmoch, měla 4 třídy, o pár let později pět. V roce 1906 bylo do ní zapsáno 410 dětí. Tehdejší školní inspektor donutil místní školní radu, aby otázku stavby nové školy projednávala v každé schůzi. Dlouhodobé jednání však naráželo na rozdílné názory radních, jejichž dobrou vůli dusil strach z velkých nákladů. Teprve v roce 1924, když blízké obce Dolany a Hořany požádaly o přiřazení ke Kutné Hoře s tím, že "Červené Pečky pouze o stavbě jednají, ale stavět nemíní", bylo rozhodnuto.

Novostavba školy byla opravdovou pýchou obce. Týdeník Domov a svět uveřejnil na podzim roku 1927 její fotografii a napsal : "Nová školní budova jest opravdovou kulturní novinkou. Šťastné děti, které ji navštěvují! Letos se v ní učí prvním rokem. Jsou v ní umístěny: škola obecná, škola měšťanská, lidová škola hospodářská a průmyslová škola pokračovací. Budova byla stavěna úsporně a moderně, takže budí zájem odborníků. Stála přes 1 650 000 Kč. Má ústřední topení, vodovod, sprchy, elektrické osvětlení, dílny pro ruční práce dívčí i chlapecké s příslušnými kabinety, tělocvičnu s jevištěm a galerií, umývárny atd."

Dodnes je třeba ocenit moudré a velkorysé rozhodnutí tehdejších radních, architektonické řešení projektanta a zásluhu všech zúčastněných na stavbě budovy. Je dobře, že jména alespoň některých z nich zůstala zachována na pamětní desce v přízemí. I tato deska má zajímavou historii. Po celá desetiletí musela být zakryta, a to jen kvůli jménu T.G. Masaryka, který byl v době stavby školní budovy prezidentem.

Výčet ředitelů školy:
V nové budově byl prvním ředitelem Rudolf Vokoun, po dvou letech vystřídán Jaroslavem Hájkem. V r. 1936 nastupuje do této funkce Karel Andrlík a působí zde přes válečné období, kdy na škole působilo jen 5 vyučujících, často v náhradních prostorách. V roce 1946 došlo k rozdělení správy školy. Ředitelem národní školy se stává František Slejška, který v pečecké škole strávil celkem 34 roků. Karel Andrlík byl ve funkci do r. 1949, po něm Josef Hudec do roku 1952, do r. 1954 Dr. Josef Novotný a od r. 1954 do r. 1976 František Vlach. Dalších 14 let, do r. 1990, byla ředitelkou Marie Chmelíková do roku 2001 Mgr. Danuše Dvořáková, poté do r. 2009 Mgr. Marie Trpišovská, kterou vystřídala Mgr. Štěpánka Hanzlová.

Než byla postavena nová mateřská škola, byla v budově i mateřinka. Nejdéle v ní pracovala, a to více než 37 let, paní ředitelka Miloslava Švecová. Přístavba jídelny v roce 1975 vyřešila stravování žáků. Městys Červené Pečky jako zřizovatel obce vynakládá nemalé částky na provoz a údržbu školní budovy. Opravy a stavební úpravy byly vždy voleny tak, aby nebylo zasaženo původní architektonické pojetí. Budova má novou střechu, okapy, vzduchotechniku ve školní kuchyni. Je vytápěna plynem, prodělala generální rekonstrukci sociálního zařízení a elektroinstalace, je postupně vybavována novým nábytkem, výpočetní a didaktickou technikou (má dataprojektory, interaktivní tabuli, internet v počítačových pracovnách i několika učebnách, keramickou dílnu s pecí atd).