Kdo jsme

 

Mateřská škola se nachází na okraji městyse v sousedství základní školy, s níž byla od 1.9.2010 sloučena. Je čtyřtřídní. Třída nejstarší věkové skupiny je na odloučeném pracovišti v ZŠ. V budově MŠ jsou tři třídy. Z toho dvě věkově heterogenní a jedna věkově homogenní (nejmladší věková skupina dětí). Kapacita v budově MŠ je 60 dětí. Celková kapacita je 85 dětí. Budova MŠ nemá vlastní kuchyni a jídlo je dováženo z kuchyně ZŠ. Třída dětí nejstarší věkové skupiny se stravuje přímo v jídelně ZŠ. Ve všech třídách je výuka vedena podle Školního vzdělávací programu " Barevný svět", který je zpracován tak, aby splnil všechny podmínky Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Ve vzdělávání našich dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání a věnujeme se též zařazování jazykových chvilek logopedickou preventistkou a rozvíjení komunikativních dovedností. Při pedagogické práci využívají pedagogové různé metody a formy práce podle potřeb a situací ve výchovně vzdělávacím procesu. Dvakrát ročně pořádáme školní akademie a oslavy s předvedením dovedností dětí. Denně mají rodiče možnost konzultace s pedagogickými pracovníky školy při předávání nebo vyzvedávání dětí. Spolupráce se ZŠ je již podmíněna sloučením. Děti mají možnost prohlédnout si prostory v ZŠ, využívat pravidelně tělocvičnu ZŠ a zúčastnit se společných akcí. Před zápisem do I. třídy mají možnost děti shlédnout i vyučovací hodinu v I. třídě. Přispíváme články i obrázky do Červenopečeckých novin. Podílíme se i na výzdobě výlohy místního obchodu výtvarnými pracemi našich dětí. Každoročně pořádáme lampiónový průvod obcí na svátek zesnulých spojený s Haloweenem. V předvánoční čas se společně se ZŠ účastníme vánočního jarmarku v ZŠ. V jarních měsících vyjíždějí děti na školu v přírodě do Zbraslavic. K budově MŠ přiléhá velká zahrada, která umožňuje dětem dostatečný prostor pro jejich pohybové aktivity. Je vybavena dvěma pískovišti se skluzavkami, dřevěným domkem, pružinovými houpadly, kovovými prolézačkami, volnou skluzavkou s věží a dřevěným vláčkem a dalším zahradním mobiliářem vybudovaným zásluhou městyse. Na zahradě se nacházejí i vzrostlé jehličnany a listnaté stromy, které poskytují dětem v letním období dostatečný stín. Je zde vytvořen uměle i přírodní kopec se skluzavkou. Děti z odloučeného pracoviště v ZŠ využívají zahradu základní školy, která je také dostatečně vybavena hracími prvky ( pískoviště, kovové prolézačky, altán, lezecí stěna s dalšími dřevěnými prvky a nově vybudovaný atletický ovál a hřiště na míčové sporty. Mateřskou školu navštěvují děti z Červených Peček a obcí spadajících pod městys (Bojiště, Opatovice, Bohouňovice, Bořetice, Dolany, Čertovka, Dobešovice), ale i smluvních obcí, které na provoz MŠ přispívají (Nebovidy, Hluboký Důl, Libenice, Grunta).