Kdo jsme

Naše školní družina
Pro každodenní činnost využíváme vlastní prostory zařízené jako herny. Každá herna má prostor s kobercem, kterého využíváme při hrách se stavebnicemi, při rozhovorech v komunikačním kruhu, při odpočinkových činnostech, atd. Pro zájmové a rukodělné činnosti je jiná část místnosti vybavena stoly a židlemi. Pro zájmové a rekreační činnost můžeme využívat tělocvičnu, ict učebnu, třídy s interaktivní tabulí, dále školní hřiště s altánem a s instalovanými herními prvky.

Pro herní činnosti si mohou účastníci vybírat stavebnice, hračky, stolní hry, drobné cvičební náčiní, vše je umístěno tak, aby si je účastníci mohli brát, ukládat samostatně a vyznali se v jejich uložení. Máme stanovená pravidla pro jejich využívání.
Pro aktivitu venku si mohou účastníci vybírat různé cvičební náčiní. V každém oddělení je k dispozici tabule na kreslení a mnoho výtvarných materiálů a pomůcek. Pro rozvoj čtenářských dovedností a pěstování čtenářských návyků máme knihovničky vybavené dětskými knížkami různého žánru, časopisy, brožury s kvízy a hádankami. Také účastníci rádi vyžívají různé hry k rozvoji školní zásoby, k nácviku abecedy, skládání slov a vět, hry s čísly. Každé oddělení je vybaveno CD přehrávačem a stolním PC. Účastníci je využívají k didaktickým hrám rozvíjejícím pohotovost, představivost, získávají poznatky o dalším využití počítače např. ke psaní, kreslení, počítání, hledání správného řešení úkolu.
Snažíme se, aby se účastníci naší školní družiny aktivně zapojovali do soutěží vyhlašovaných dětskými časopisy. Podílí se na výzdobě školy, připravují drobné dárkové předměty pro budoucí prvňáky, vyrábí tématické výrobky např. na vánoční trh, velikonoční výstavu atd.
Naše školní družina vyhlašuje soutěže různého žánru pro ostatní školy, pořádá výlety, projektové dny a další aktivity. Účastníci jsou zapojeni i do celoročních her školních vystoupení a navštěvují zájmové kroužky.