Články

10.4.2017

Jóga pro děti

Naše děti a jóga

Naše děti žijí v uspěchaném světě vytížených rodičů, stresu ve škole, neustálého poučování, videoher, nákupních středisek a závodních sportů. Obvykle si o těchto vlivech nemyslíme, že by pro naše děti byly nějak zvlášť stresující, ale často jsou. Rušné tempo života našich dětí může mít hluboký vliv na jejich vrozenou radost, a obvykle ne k lepšímu.

Zjistila jsem, že jóga může pomoci čelit těmto tlakům. Když se děti naučí techniku relaxace a vnitřního naplnění, mohou překonávat životní překážky s mnohem větší lehkostí. Jóga v raném věku podporuje sebeuvědomění pomocí fyzické aktivity, která není soutěžní. Podpora spolupráce a soucitu – místo opozice, je pro naše děti velmi přínosná.

Děti z jógy čerpají mnoho výhod. Zvyšuje se jejich pružnost, síla, koordinace a uvědomění těla. Navíc se zlepšuje jejich koncentrace, smysl pro klid a kvalita odpočinku. Praktikování jógy děti spojuje hlouběji s jejich vnitřním já a rozvíjí intimní vztah s přírodním světem, který je obklopuje. 

Když jogíni vyvinuli před mnoha tisíci lety ásany, stále žili blízko k přírodnímu světu a zvířata a rostliny používali pro inspiraci - bodnutí štíra, spanilost labutě, stromy upoutané k zemi. Když děti napodobují pohyby a zvuky přírody, mají šanci se dostat do jiného bytí a představovat si, že přebírají vlastnosti přírody. Když například zaujímají pozici lva (Simhasana), prožívají nejen sílu a chování lva, ale i jejich vlastní pocit síly: kdy být agresivní, kdy ustoupit. Fyzické pohyby zavádějí děti k pravému smyslu jógy: jednota, vyjádření pocitů a úcta k okolí a ke všem částem jemné pavučiny života.


Fotogalerie