Články

17.5.2019

Výstava životního prostředí

 Projektový den ŠD na výstavě životního prostředí v kulturním domě v Kolíně.

 Další projektové dny ve školní družině byly realizovány v rámci výstavy životního prostředí v Kolíně 16. května a 17. května 2019. Oba dny na výstavu vyrazila skupina deseti dětí, které prováděla paní Mgr. Marie Trpišovská. Celou prohlídku jsme zahájili u hlavní výstavky život v lese, kde jsme viděli spoustu zvířecích exponátů a také různé druhy rostlin, hub a stromů. Dále jsme se pustili do plnění soutěžních úkolů na stanovištích. Za každý splněný úkol na stanovišti dostaly děti razítko a na konci si za nasbíraná razítka odnesly různé ceny.

Celá výstava byla rozdělena do 4 okruhů, napříč těmito okruhy zazněly témata, která se věnovala např. péči o handicapované živočichy, bezobalovému nákupu, poznávání plemen psů, kaktusům, včelám, houbám, dřevinám, těžbě a biodiverzitě, nakládání s odpady, myslivosti, arboristice aj.

V rámci doprovodného programu nechyběla FARMA inženýra Karla Horáka ze Žehuně, ukázka drobného zvířectva zástupců Českého svazu chovatelů z Kolína či soutěž společnosti Polabské mlékárny, a.s., ve florbalu. Z myslivosti byly k vidění trofeje zvěře ulovené v mysliveckém roce 2018 na území obcí s rozšířenou působností Český Brod a Kolín.