Články

30.11.2020

ŠD v omezeném provozu

Vzhledem ke stále omezenému provozu a vládním nařízením bude omezen provoz školní družiny a to následovně. 
 
Třídy budou muset být stále oddělené a nesmí se v budově potkávat,  bohužel nemáme prostory a ani personální zajištění pro všech pět tříd prvního stupně. Školní družina tedy bude fungovat pouze pro 1. - 3. třídu.  Pro 4. a 5. třídu je družina zrušená. Na konci pololetí se vzhledem k této situaci budou vracet poplatky za ŠD v období říjen, listopad nebo popřípadě převádět do dalšího období.
 
V ranní družině budou žáci jako doposud se slečnou vychovatelkou Bárou Chmelíkovou, ale změní se prostory. Ti žáci, kteří přijdou do ranní družiny zůstanou rovnou v prvním patře ve své kmenové třídě až do doby vyučování.
 
V odpolední družině budou třídy rozděleny takto: 1. třída - M. Jirušová, 2. třída - S. Kratochvílová a 3. třída - I. Dlabalová.
Stále se řídíme odchodovými hodinami uvedenými na začátku školního roku. Všechny změny odchodů prosím pište na e-mail ŠD. Pořád přetrvává prozatímní zrušení odchodové hodiny ve 12:30h.
 
Děkuji za pochopení.
 
S pozdravem
Michaela Jirušová