Články

12.5.2015

DEN ZEMĚ

Den Země Lidé v minulosti Zemi ubližovali a stále ještě ubližují. Třeba tím, že zamořují vzduch vypouštěním životu škodlivých a nebezpečných látek, znečišťují vodu v řekách, mořích a jezerech, ničí životní prostor mnohým živočichům atd. Tak vlastně člověk škodí i sám sobě. Všichni dnes velmi často slýcháme o ozónových dírách, klimatických změnách, smogových situacích, vymírání mnoha druhů rostlin a živočichů a dalších nebezpečích, která jsou jenom důsledkem našeho špatného chování k Zemi . Proto každým rokem chceme děti upozornit na tyto problémy a ukázat, jak se k životnímu prostředí chovat. Den Země je věnovaný Zemi, který se každoročně koná 22.dubna. Do oslav Dne Země se žáci naší školy již tradičně zapojují s nadšením. Prostřednictvím jednotlivých projektů si osvojili nejen poznatky, ale také pochopili složité vzájemně provázané vztahy mezi přírodou a lidskou společností, které mají dopad na životní prostředí naší planety. Hlavním cílem je tedy probudit zájem žáků k okolnímu prostředí


Fotogalerie