Články

22.1.2018

čtu, čteš, čteme

Již po druhé nás v MŠ navštívila jedna z maminek a to paní Zuzana Istenčinová v rámci projektových dnů Čtu, čteš, čteme. Při první návštěvě, která probíhala na podzim minulého roku, předškolní děti seznámila se svou oblíbenou knížkou Kvak a Žbluňk od Arnolda Lobela. Novoroční - lednová návštěva se nesla v duchu poezie. Paní Istenčinová nám přinesla knihu Jiřího Žáčka - Nesedejte na ježka! Již samotný název děti zaujal. Jako ukázku nám byla představená veršovaná pohádky Sekyrková polévka. Děti se zapojovaly do lehké recitace a menší dramatizace při četbě. Naše setkání jsme zakončili několika hádankami z knihy a někteří odvážlivci si dovolili položit otázku samotné paní Istenčinové. Některé hádanky byly velmi kreativní. Děkujeme a těšíme se na další návštěvu. Šárka Kořínková