Články

26.9.2018

S kamarády za dobrodružstvím

Projektový den – Za dobrodružstvím se spolužáky V úterý 18.9. jsme si zabalili svačiny a pití do batohů. Před vchodem školy na nás čekalo překvapení. Byli to žáci 5. třídy společně s pí. učitelkou Jitkou Sýkorovou a společně nás dovedli do Zámeckého parku v Červených Pečkách. Prý pro nás mají další překvapení! V parku se nás, rozdělených do šesti skupin, ujala děvčata a stala se našimi průvodci. Společně s nimi jsme obcházeli stanoviště rozmístěná po celém parku a plnili jsme dané úkoly, které si pro nás ostatní žáci 5. třídy připravili. Na příklad jsme poznávali předměty poslepu, přehráli jsme velké kluky v pexesu, určovali jsme zvířata dle obrázků, ale také jsme si zkusili skupinovou spolupráci při přemisťování „míčku na provázcích“. Na každé disciplíně nás čekala sladká odměna a razítko, které potvrzovalo, že jsme daný úkol splnili. Poté jsme se společně nasvačili v trávě, pár drobečků jsme nechali i mravencům. Na konci naší výpravy jsme se utkali v přetahované s velkými kamarády, dokonce i s paní učitelkou. S parkem jsme se rozloučili stavbami v plážovém písku. Po návratu k ZŠ na nás čekal nafukovací hrad, kde jsme celý výlet radostně zakončili. Šárka Kořínková