Články

28.5.2020

Podpora ředitelky ZŠ a MŠ

Vážený pane starosto, Jsme velice překvapeny Vaším rozhodnutím vypsat konkurz na místo ředitelky zdejší ZŠ. Konkurz se přeci vypisuje, když to v ZŠ nefunguje, pokud ano, stačí jen ředitelku potvrdit na dalších 6 let. V kolínských ZŠ se to tak děje. Sloučením ZŠ na MŠ jsme se obávaly, že dopadneme jako většina sloučených MŠ a ZŠ, kdy ředitelé škol berou MŠ jako přítěž. MŠ se potýkají s nedostatečnou materiální vybaveností a ostatními souvisejícími potřebami MŠ. U nás je to naopak. MŠ prošla za dobu sloučení výraznou změnou za kterou se zasloužila ředitelka ZŠ. Všechny třídy byly vybaveny novým nábytkem, provozním pracovnicím byly zakoupeny myčky nádobí a rodičům odpadla zátěž praní prádla zakoupením pračky se sušičkou. Také materiální vybavenost tříd pro činnost dětí je postačující a ředitelka ZŠ slyší na potřeby učitelek MŠ. Spolupráce je také na výborné úrovni. Děti mohou využívat vybavenost ZŠ (tělocvična, dílny, aula s pianem). Učitelé ze ZŠ spolupracují s učitelkami z MŠ – vedení kroužků, ale i společnými vzdělávacími aktivitami ZŠ a MŠ. Vedoucí učitelka každodenně informuje ředitelku ZŠ o dění a problémech MŠ, které společně řeší. Za celou dobu jejího působení ve funkci ředitelky nedošlo k závažným chybám nebo selhání v oblasti hospodaření školy a řízení školy. Kontrolní orgány nenašly žádné nálezy, svěřené prostředky byly účelně a efektivně využívány v souladu s potřebami organizace. Je s podivem, že ředitelka ZŠ, kterou oslovuje ČŠI jako člena konkurzních komisí, která školí pedagogické pracovníky v pražském UIVD, vzdělává učitelé ZŠ v Čáslavi v anglickém jazyce, je v konkurzu. To nemá zastupitelstvo v této nelehké době, jak pronesl pan premiér „ve válce s koronavirem“ jiné starosti, než zbytečné konkurzní řízení? Nebo je to trochu jinak? V Červených Pečkách 16.4.2020 S pozdravem učitelky MŠ Červené Pečky