Články

29.9.2014

kroužky

Od úterý 30.9.2014 začínají všechny zájmové kroužky MŠ. Čas je dán dle rozpisu a seznamy přihlášených dětí jsou vyvěšeny na nástěnkách v MŠ a v MŠ v ZŠ.