Články

24.2.2016

Dětská scéna 2016 - školní kolo

 

24.2. - Recitační soutěž Dětská scéna 2016 – školní kolo
Zúčastnilo se 44 sólových recitátorů. Byly 4 kategorie. Děti z první třídy ještě nesoutěžily – ale svým roztomilým vystoupením zpestřily úvod soutěže. Jazykolamy děti rozcvičily, ale i pobavily a zbavily napětí před začátkem soutěže. Každý účastník hned po skončení soutěže dostal diplom za účast – takovou pochvalu za snahu, pracovitost, pěkné vystoupení, pobavení obecenstva. Odpoledne se porota radila a 6 dětí vysílá do okresní soutěže v Kolíně, která bude v úterý 15.3. 2016 od 8:30 hod.v DDM. Jsou to:
z 1. kategorie - Tomáš Smetana, Anetka Benešová, Filip Hannich, Janička Šancová, ze 2. kategorie – Linda Heřmánková a ze 3. kategorie Kačka Hrejsemnou /v této kategorii musí mít děti 2 texty/- BLAHOPŘEJEME!
I další recitátoři dostali odměny podle svých výkonů – diplomy označené pořadím, k tomu sladkosti - a peněžní poukázky v hodnotě 200 Kč do knihkupectví - si odnesli ti, kterým se nejvíce dařilo. 


Fotogalerie