Články

23.3.2016

Projekt 2. třídy - pasování na čtenáře

 

23.3.  Projektový den ve 2. třídě : březen – Měsíc knihy – pasování na čtenáře
1/ předčítání o Velikonocích - z dětské knihy Velký pátek - příběh o ukřižování Ježíše Krista /připomenutí státního svátku/
2/ psaní velikonočního přání - na zadní stranu svého výrobku z hodiny Pč
3/připomenutí knih, které jsme společně od začátku letošního roku četli /mimo čítanku/: J. Lada: Moje abeceda, Jak jsme našli pejska, 111 příběhů s hádankou, Co radí zvířátka, 1. část Hrubínova Špalíčku, Já chci taky do školy, začínáme číst Kosi bratři a připravili jsme si Povídání o pejskovi a kočičce
4/ PASOVÁNÍ v místní knihovně  s paní knihovnicí Hurtovou /jak se chovat ke knížkám, seznámení         s knihou Evy Mrázkové Knížka o knížce - jak se rodí knížka /byla použita při slavnostním pasování/- seznámení - jak jsou rozdělené knížky - kde mají místo knihy pro děti /provedla nás Helenka, která do knihovny už chodí/, postupně si každý sedl na čtenářskou židli a z dané knížky přečetl přede všemi kousek - jako důkaz, že už opravdu umí číst, potom byl přečtený slib:
Jménem pohádek, příběhů a básní, jménem všech knižních hrdinů a světů tě pasujeme na čtenáře,
rytíře řádu krásného slova.
Ochraňuj knížky, měj v úctě psané i mluvené slovo a statečně bojuj za všechno dobré, co je v nich napsáno.  Potvrzený dětmi - slovy  Tak slibujeme! Text slibu byl napsaný na rubu medaile s obrázkem a názvem Už jsem čtenář.
 Od paní knihovnice dostaly děti uvítací list, vylosovaly si lístek, kde si přečetly, jaký dárek dostanou - kuřátko nebo velikonoční obtisky. Škoda jen, že se mezi námi najde i někdo neotesaný - když dostává dárek, dokáže neurvale říci - To nechci. Děti nesly také lístek - přihlášku do knihovny, kterou s rodiči vyplní / rodiče ji musí potvrdit svým podpisem/ - děti ji vezmou, také 20 Kč/platba na 1 rok/ -  a dojdou se už samostatně přihlásit. Děkujeme paní Hurtové za ochotu a pěkné 2 hodiny, které druháčci prožili v místní knihovně.       


Fotogalerie