Články

9.9.2016

Projektový den ,,Nebezpečí nás nezaskočí" - 2. a 8. třída

Žáci 8. třídy připravili pro druháky velice pěkný projektový den ,, Nebezpečí nás nezaskočí". Skupinky osmáků si připravily pro druháky zajímavé úkoly. V družstvech si vyzkoušeli zručnost a bezpečnou jízdu na koloběžkách, určovali dopravní značky, poznávali, jak se bezpečně chovat v různých situacích a předcházet případným úrazům (popáleniny, odřeniny……),ošetřovali drobná poranění, hledali a určovali zdravotnické pomůcky...... Společný den byl opravdu super, a to díky dobré přípravě osmáků a kamarádskému chování všech zúčastněných.