Články

4.11.2016

Přespání žákovského parlamentu ve škole

 

 Ze 4. na 5. 11. přespali zástupci žákovského parlamentu ve škole!!!

Jako tradičně i letos proběhlo přespání parlamentářů ve škole. V rámci této akce vždy parlamentáři připravují a vymýšlí akce a aktivity, které zorganizují v průběhu školního roku. Letošní večer začal doplněním energie. (Všem děkuji za přinesení dobrot.) Následně proběhla velmi tvůrčí diskuze, z níž vzešla spousta zajímavých nápadů. Parlamentáři letos mají v plánu zrealizovat nejen akce pro žáky základní školy, ale rádi by i potěšili předškoláky. Po dlouhé diskuzi se u některých parlamentářů začala projevovat únava. Přišel tedy ten správný čas vybalit spacáky a shlédnout pohádku na dobrou noc. Ráno po brzkém probuzení došlo ještě na lenošení ve spacácích a druhou pohádku. Pak už byla nachystaná snídaně a po snídani vyrazili parlamentáři do svých domovů.
 
Všem parlamentářům velmi děkuji za pohodový večer, zajímavé nápady a skvělou spolupráci. Zvláštní poděkování ještě patří kolegyni, Lucii Tyrkasové, že byla ochotná se s námi zúčastnit podzimního přespání a navíc nám poskytla i zázemí.
 
                                                                                                                      Lucie Krupitzerová  


Fotogalerie