Články

9.1.2017

Vánoční zpívání pěveckého sboru

 

Štědrý den – zpívání na půlnoční:
Děkuji všem dětem, které přišly zpívat na Štědrý den  v pokročilou noční hodinu do kostela a potěšit svým pěkným vystoupením diváky – a také lidi, kteří přišli na půlnoční mši. Děkuji jejich rodičům. Přizpůsobili svůj štědrovečerní program, děti vypravili a přivedli. Děti, které potom zpívaly koledy při mši na kůru a měly možnost pozorovat církevní obřad, chválím také za velikou dávku vytrvalosti. Podívejte se na foto i video.   I. Kopecká
další vánoční zpívání pěveckého sboru:
3.12. – na dílničkách v sokolovně a  4.12. koncert v kostele v Nebovidech:
10.12. vánoční zpívání na tvrzi:
a 14.12. pěvecký sbor zahajoval tradiční školní vánoční trh
21.12. zkouška v kostele Č. Pečky – a zároveň 1. až 7. tř. zpívala tradiční koledy za doprovodu varhan pana učitele Květoně:
Myslím, že vystoupení se dětem povedla a byla podporována vnímavými diváky.