Články

30.1.2017

Prvouka ve druhé třídě

V lednových dnech se žáci učili jak se starat o své zdraví. Poznávali nemoci a úrazy, objasňovali jejich předcházení. Učili se přivolat pomoc zraněnému a vyzkoušeli si základy zdravovědy.


Fotogalerie