Články

29.5.2017

Poděkování


Za sebe bych ráda poděkovala všem zaměstnancům školy za dobře odvedenou práci na přípravách i realizaci akce oslav 90.výročí školní budovy.  I všem, kteří ve stáncích připravili občerstvení a  zapůjčili skákací hrady pro děti. Kapele Los invalidos, která vhodně doplnila celý program živou hudbou. Především bych ráda poděkovala panu starostovi, který nám ochotně pomáhal s realizací celých oslav, a Vám návštěvníkům, kteří jste se zájmem shlédli slavnostní odpolední program .

Doufám, že všichni , kdo přišli slavit s námi, odcházeli spokojeni a potěšeni.
                                                                                                                                                       Mgr. Š. Hanzlová
                                                                                                                                                         ředitelka školy