Články

18.9.2017

Adaptační program


V letošním školním roce poprvé proběhly adaptační programy pro žáky první a šesté třídy. Prvňáčci se formou her blíže seznámili s novou paní učitelkou, prozkoumávali školu, trénovali spolupráci ve skupinkách, rozvíjeli dovednosti potřebné pro úspěšné zvládnutí školních nároků a v neposlední řadě si užili spoustu legrace. Žáci šesté třídy v rámci prvního dne adaptačního kurzu vyrazili do přírody, tam si vyzkoušeli techniky zaměřené především na společný zážitek. A druhý den pracovali ve třídě, kde proběhly aktivity cílené na podporu dobrých vztahů v kolektivu a seznámení s třídním učitelem.


Fotogalerie