Články

27.3.2018

Angličtina netradičně


V pátek 23. 3. se žáci třetí, čtvrté, páté a šesté třídy učili angličtinu nevšedním způsobem.  Hodinu angličtiny vedl rodilý mluvčí, příslušník kmene indiánů Cherokee, Matthew Lowder, který působí v České republice řadu let a kterého pozval do školy zástupce ředitelky Mgr. Pavel Bukač .

Už příchod Matthewa do tříd vzbuzoval velkou zvědavost našich žáků, neboť byl oblečen do indiánského ponča a obličej měl pomalovaný barvami svého kmene. Na začátek zahrál na indiánskou píšťalu a poté žákům příjemnou a velmi zábavnou formou představoval život indiánů v Severní Americe v historické perspektivě. Snažil se obsah svého vyprávění přizpůsobit věku a znalostem žáků jednotlivých tříd. Na závěr dětem namaloval na obličeje „stav jejich duše“ tak, jak to viděl on.

Velký přínos této akce spočívá v tom, že naši žáci měli možnost poslouchat, ptát se a být aktivní s rodilým mluvčím, jehož americká angličtina je mohla přesvědčit, že stojí za to se učit tak, aby se dorozuměli s cizinci. Někteří odvážnější a aktivnější žáci si vyzkoušeli, že to, co umí, již mohou použít a že to „funguje“!

Ze zpětné vazby jsme se dozvěděli, že žáci ocenili tento krok školy, tudíž požádáme Matthewa, zda by nás mohl ještě jednou do konce školního roku navštívit.
                                                                                 Mgr. Alena Literová

 


Fotogalerie