Články

16.4.2019

Projektový den "Den knihy" - 1.třída

 

Žáci z první třídy si prožili netradiční projektový den. Celý den byl věnován knihám. Děti se seznámily s dětskou literaturou, s nejznámějšími autory a ilustrátory, upevnily kooperaci ve skupinovém úkolu a poslechly si pohádku v podání maminky Šimonka a babičky Toničky. Po přečtení pohádky, si děti zahrály na ilustrátory a přenesly děj z pohádky na papír. Každý žák představil také svoji oblíbenou knížku před svými spolužáky, kdy mnozí s velkým úspěchem překonali strach a stud z veřejného vystupování. Projektový den si užila celá třída!


Fotogalerie