Články

6.6.2019

Exkurze k hasičům 1. třída

 

  Ve čtvrtek 6.6.2019 jsme se s žáky 1. třídy vydali na exkurzi k hasičům do Kolína. Po příchodu měli žáci přednášku o práci hasičského sboru, vzniku a hašení požáru, chování v nebezpečných situacích a telefonních číslech IZS. Žáci shlédli několik videí z hasičských zásahů – např. rychlost vznícení bytu od stromečku či oleje na pánvi. Následovala návštěva garáží, kde se žáci dozvěděli mnoho informací o využití hasičské techniky a výstroji každého hasiče. Na závěr zajímavého dopoledne si všichni žáci vyzkoušeli být hasičem a stříkat z hasičské proudnice. 


Fotogalerie