Články

19.3.2020

Upozornění

 

Milí žáci, Vážení rodiče,


předpokládáme, že vládou vyhlášený nouzový stav potrvá minimálně stanovených 30 dní (do 12. 4. 2020), zajišťujeme alespoň na dálku „provizorní výuku”, jejíž středobod je přenesen do samostudia. Veškeré informace dostáváte od svých vyučujících jednotlivých předmětů prostřednictvím Bakalářů, či individuálních konzultací.

Doporučujeme i využívat další výukové zdroje např. ČT2 (učitelka či odpoledka) a spousty dalších informačních zdrojů, které Vaše děti, naši žáci najdou na internetu.


Vzhledem k tomu, že s takovouto délkou uzavření škol jsme se ještě v novodobé historii nesetkali, apelujeme na Vás, abyste samostudium nezanedbávali, přistupovali k němu velmi zodpovědně a trpělivě.

Mimořádná situace vyžaduje i mimořádná opatření a netradiční formy přípravy. Kdo jste se ještě nepřihlásil na Bakaláře nebo máte problém, kontaktujte telefonicky nebo e-mailem třídního učitele nebo vedení školy.

Držíme Všem palce a těšíme se na brzkou shledanou.

Děkujeme.

Vedení školy.