Články

28.5.2020

Klasifikace za 2. pololetí 2019/20

 

 Vážení , 
ráda bych Vás touto cestou informovala o způsobu klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku. Na základě Vyhl. 211/2020 se hodnocení výsledků vzdělávání  bude skládat ze známky na pololetním vysvědčení, ze známek získaných do uzavření školy a zohlední se i aktivita žáka při distanční výuce. Každý žák z jednotlivého předmětu obdrží dále formativní hodnocení svého výkonu. 

Všem rodičům děkuji za pomoc a trpělivost během distanční výuky. Doufám, že od září již všichni budeme pracovat společně ve škole. 

                                                                                                                                                Mgr. Š. Hanzlová