Články

1.6.2020

Informace pro 2. stupeň

 

Dobrý den,
Vážení rodiče.
Dnem 8. 6. 2020 bude znovu otevřena naše škola pro žáky 2. stupně ZŠ.
Dle statutu MŠMT jsou vyhlášeny vzdělávací aktivity žáků 2. stupně.
 
Žákům 2. stupně bude umožněna přítomnost v základní škole zejména z těchto důvodů:
* Individuální nebo skupinové (opět do 15 žáků) konzultace nebo setkání s vyučujícím navazující na vzdělávání na dálku (objasnění nebo upevnění učiva, zadání samostatného učení mimo školu) a v souvislosti s hodnocením vzdělávání za školní rok 2019/2020.
* Socializační aktivity.
* Vyzvednutí školních potřeb nebo jiných osobních věcí žáků, které z důvodu zákazu osobní přítomnosti žáků zůstaly ve škole.
* Odevzdání a převzetí učebnic, učebních pomůcek a školních potřeb.
* Předání vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020.
 
Dle počtu přihlášených dětí do školy budou vytvořeny skupiny. Následně pak, každé skupině bude přiřazen  den návštěvy školy.
 
Tímto Vás žádáme o informaci, zda vaše dcera/syn bude v tomto období navštěvovat školu.
Toto sdělení zašlete do 3.6.2020 třídním učitelům.
 
 
Účast žáků však není povinná (záleží na rozhodnutí zákonného zástupce).
Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 
S pozdravem Vedení školy.