Články

26.11.2020

Návrat do školy 30.11.2020

 V pondělí 30.11.2020 se vrací k presenční výuce podle nového rozvrhu žáci 1. -9. ročníku kromě 8. ročníku, který pokračuje v distanční výuce dle nového rozvrhu. Podrobné informace  jsou v Bakalářích na nástěnce. Ve škole budou nastavena zvýšená hygienická pravidla. Po celou dobu pobytu v budově školy kromě školní jídelny jsou povinné roušky.