Články

1.3.2021

Obědy pro žáky na distanční výuce

 Všichni žáci na distanční výuce mají nárok na školní oběd za dotované peníze. Oběd si musí odebrat v jídlonosiči nebo mu bude dán do boxu za úplatu.