Články

2.10.2014

Projektový den 7. a 4. třídy

 

 Žáci 7. třídy připravili pro čtvrťáky velice pěkný den ,, Cesta za dobrodružstvím se spolužáky".
Družstva na sedmi stanovištích plnila úkoly ze zdravovědy, požární ochrany, dopravní výchovy......Soutěžící získávali za správné odpovědi klíče jako v Pevnosti Boyard. Podle počtu klíčů byl určen čas na hledání bonbónů. Prima bylo i závěrečné opékání buřtů.
Společný den byl opravdu super, a to díky dobré přípravě sedmáků a kamarádskému chování všech zúčastněných.


Fotogalerie