Články

29.3.2022

Zápis k základnímu vzdělávání 2022 - 2023

 Rezervace termínu zápisu

 Zápis k základnímu vzdělávání proběhne dne 7.4. 2022 v budově ZŠ první patro od 13:00 hodin. Proběhne prezenční formou - tedy zákonný zástupce + dítě. Na dveřích ředitelny, písemně e-mailem nebo telefonicky lze již rezervovat přesný termín. S sebou je nutné přinést rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte. V případě odkladu povinné školní docházky  lze podat žádost, která bude  doložena vyjádřením pedagogicko psychologické poradny a pediatra  či klinického psychologa. V tomto případě dítě k zápisu nemusí.