Články

25.5.2022

Na chvíli zpravodajem

 

Na chvíli zpravodajem

V měsíci květnu proběhla na 2. stupni akce – Na chvíli zpravodajem.

Žáci ve skupinách po dobu jednoho týdne sledovali různé zpravodajské zdroje a vybírali si zprávy, které potom v rámci „svého zpravodajského studia“ předávali třídě.

Akce se velmi zdařila. Výkony některých skupin byly na opravdu vysoké úrovni jak po stránce informační, tak i prezentační. Někteří žáci nás i pobavili veselou znělkou nebo slovem komentátora. Všichni si vyzkoušeli, jaké to je mluvit před větší skupinou lidí, vyhledat si ke své prezentaci vhodné podklady a informace, které je potřeba si zapamatovat, a především jak zaujmout ostatní. Myslím, že se to všem povedlo.

MH