Články

5.3.2024

Zápis k základnímu vzdělávání 2024 - 25

 

 
Zápis do 1. ročníku Základní školy  a Mateřské školy Červené Pečky, okres Kolín

se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)

ve středu  10. 4. 2024 od 13:00 hodin
 
K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a ty děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského zápisu.

  • vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte
  • na místě zápisu nebo elektronicky předem  vyplníte Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • odkaz na elektronickou žádost naleznete na stránkách www. zscp.cz 
  • rodiče dětí, kterým byl odklad v loňském roce povolen, musí požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
  • dostavíte se i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu
  • vyplníte a odevzdáte formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, ke kterému nejpozději do 30. 4. 2024 dodáte doporučení pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
Náhradní termín zápisu
Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit, je nutné o této skutečnosti informovat vedení školy 321761106 nebo 724882101 Náhradní termín zápisu Vám bude teklefonicky sdělen.
Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání
  1. spádovost
Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2024
může absolvovat zápis v řádném termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2024/ 2025
  • děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2024 musí mít doporučení z pedagogicko psychologické poradny
  • děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2024 musí mít doporučení z pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře
 
Mgr. Štěpánka Hanzlová, ředitelka školy