Články

12.11.2014

Slavnostní den

 

Ve středu 12. listopadu 2014 se na naší škole uskutečnil projektový den, který pořádal žákovský parlament. Žáci školy přišli tento den svátečně oblečeni a věnovali se zásadám společenského chování. Na prvním stupni měly děti možnost shlédnout představení
Divadelního spolku Václava Chalupy a zapojily se do vystoupení čtením pohádek.
Na druhém stupni si žáci prohloubili svoje znalosti o etiketě Ladislava Špačka.
Členové žákovského parlamentu hodnotili zapojení třídních kolektivů do akce a ve třídách proběhla volba Top dívka / chlapec. Cílem Slavnostního dne bylo nejen pobavit se, dozvědět něco nového, ale i posílit kolektivní klima ve třídě. Poděkování patří také paní Hurtové, která zastupovala místní knihovnu a přislíbila spolupráci na podporu čtenářských dovedností našich žáků.
V.Vejtrubová


Fotogalerie