Články

5.1.2015

Úspěch keramického kroužku

 

Ve čtvrtek 27. listopadu 2014 v 15:30 byla v konírně Nostického paláce za účasti ministra kultury Daniela Hermana, ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiřího Dientsbiera, velvyslanců Arménie, Indie, Íránu, Korejské republiky, Malajsie, Pakistánu a Thajska a zástupců velvyslanectví Běloruska, Brazílie, Chorvatska, Indonézie, Mexika,  Polska, Srbska, Rumunska, Ruska, Ukrajiny a Vietnamu a dalších významných politických i kulturních osobností České republiky, jakož i samotných dětí a jejich pedagogů, otevřena MEZINÁRODNÍ DĚTSKÁ VÝTVARNÁ VÝSTAVA LIDICE 2010-2014. Pro výstavu porota vybrala i keramické dílo Filipa Roušala. Do průřezového katalogu z výstav 2010 až 2014, který představuje 180 nejúspěšnějších prací od dětí ze 42 zemí, jsou zařazené také výtvory Marka Bílého, Kuby Urbánka a Báry Hynčicové.
Výstava bude v Nostickém paláci volně přístupná až do 23. ledna 2015, každý den od 10 do 16 hodin, mimo víkendy. Přijďte se podívat na výjimečné dětské práce oceněné v posledních 5 letech výstavy (2010-2014) a také na dětské obrázky s vánoční tematikou. Zastoupeno je 36 zemí včetně České republiky.                                                                                                                            I. Kopecká