Články

12.3.2015

Přednáška pana Bradny - o hasičích

 

PODĚKOVÁNÍ :
 – Děkujeme panu Janu Bradnovi – dědečkovi Nelinky -  za poutavou přednášku o práci hasičů. Pracoval v Kolíně – byl ředitelem hasičského záchranného sboru. V současné době učí a ve svých přednáškách předává své dlouholeté zkušenosti. Už při jeho vstupu do třídy  zůstaly děti v němém úžasu - dojem umocňovala vysoká a urostlá postava pana Bradny – člověka plného síly a zdatnosti. Byl oblečený                   v uniformě. Ukázal dětem svá vyznamenání – i to nejvyšší – řád               sv. Floriána – patrona hasičů. Přinesl i pracovní oblek, „ředitelskou“ helmu, která je červená. Helma měla sklápěcí brýle a zasunovací zlatý štít proti žáru – ohni. Štít se zdá být na první pohled neprůhledný, ale při vyzkoušení děti zjistily, že přes něj vidí jako přes sluneční brýle s modrým nádechem. Na straně má helma přimontovanou baterku. Na interaktivní tabuli nám pan Bradna pustil film – jaké práce vykonávají hasiči – vše doprovodil výkladem, vysvětlením. Potom jsme se učili, jakým způsobem se přivolají hasiči a jejich pomoc – která slova jsou důležitá a která zbytečná a jen zdrží rychlejší výjezd záchrany. Nakonec pan Bradna odpovídal dětem na jejich všetečné dotazy. Některé  chtěly vyprávět svůj vlastní osobní příběh s požárem. Na dotaz pana Bradny – co nesmějí dělat, aby k požáru nedošlo – uměly odpovědět samy, bez návodu. Než jsme se rozloučili, ukázali jsme panu Bradnovi, jaké obrázky děti malovaly pro Vv soutěž – „Požární ochrana očima dětí.“ Některé děti mu přinesly ukázat i svůj náčrtník, kam si malují auta, zdviže,  lodě…, které používají k záchranným akcím hasiči. Byl to moc hezký a poučný začátek dne - v pátek 13.3.
I. Kopecká