Články

16.3.2015

Výtvarná soutěž "Požární ochrana očima dětí"

 

Do okresního kola výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“ mohly postoupit jen 3 práce.  Vybrali jsme z kategorie ZŠ 1 výkresy: Nelinky Bradnové, Tomáše Smolíka a Filipa Hannicha. Blahopřejeme ! 
Z 2.stupně posíláme 6 výkresů - Natálie Bartůňkové, Nely Patkové, Martina Pešouta, Jana Doubravy, Denisy Ledrové a Barbory Podnecké.