Články

16.3.2015

Školní kolo recitační soutěže "Dětská scéna" 2015

 

Školní kolo recitační soutěže „Dětská scéna 2015“
9. 3. se v aule školy konalo celoškolní kolo recitační soutěže „Dětská scéna 2015.“
Celou přehlídku zahájila 1. třída svým roztomilým vystoupením – dětskými lidovými
 průpovídkami. Potom se soutěžilo před diváky a porotou ve čtyřech kategoriích:
1. kategorie: 2. – 3. tř.
 2. kategorie: 4.- 5. tř.
 3. kategorie: 6. – 7.tř.
4. kategorie: 8. – 9.tř.
Celkem se zúčastnilo 74 recitátorů. Všichni dostali hned po svém vystoupení diplom za účast, děti z 1. třídy i sladkou odměnu - lízátka s oblíbeným krtečkem. Odpoledne měla porota moc složitou práci, posuzovala jednotlivé výkony soutěžících – výběr a znalost textu, srozumitelnost, podání, které prozradí, jestli recitátoři porozuměli příběhu, zda ho vystavěli až do samého závěru – vrcholu, sami si při soutěži ověří, zda diváci pochopili, zaujali je, a proto zareagovali. Porota konstatovala, že tento rok byl moc pěkný, protože jsme děti nemuseli moc nabádat, přesvědčovat a pobízet, aby se na soutěž připravovaly, samy chodily za svými učiteli, radily se, hledaly si texty, společně se svými poradci hledaly smysl textu, pointu. Porotu také potěšilo, jak recitátoři vylepšili výslovnost, nepolykají koncovky slov, mnozí dodržují pravidlo – u slov jsem, jsi, jste….se nevyslovuje j, nikdo neodbyl konec, který je z celého vystoupení nejdůležitější – to znamená, že se recitátoři naučili překonat trému.
Druhý den 10. 3. jsme se opět sešli v aule, kde byly pro každého soutěžícího nachystané diplomy a odměny. Pro postupující do okresního kola i poukázky do knihkupectví  v hodnotě 200 Kč.
V 1.kategoriiporotu zaujaly nejvíce texty v podání Lindy Heřmánkové, Kamilky Vaňkové a Nely Patkové. Kamilka Vaňková ještě dostala čestné uznání poroty za znatelný cit pro porozumění básně.
Ve 2.kategorii porotu zaujaly nejvíce texty v podání Kačky Hrejsemnou a Majdy Jelínkové. Z této kategorie obě děvčata postupují do okresního kola soutěže, která se koná v úterý 24. 3. 2015 v DDM Kolín. BLAHOPŘEJEME! Další zajímavá vystoupení předvedli: Pája Pecová, Monika Chaloupková, Maruška Trpišovská, Eliška Bezuchová a Vašek Nobilis.
 
Ve 3. a 4. kategorii už musejí být 2 texty, pokud by chtěl recitátor postoupit do okresu. Proto nemůžeme nikoho vyslat.
Porotu nejvíce zaujaly texty v podání:
Adélky Vokáčkové, Jana Niederleho, Natálky Beránkové, Járy Maršíka a Terezky Kozlové.
Čestná uznání si odnesli:
Honza Niederle za milý projev, který ohodnotili i diváci.
Natálka Beránková za viditelný zájem, který vedl k pěknému výkonu.
Jára Maršík za snahu, kterou ocenila porota.
Terezka Kozlová za výběr textu a srozumitelné podání, které ocenila porota.
                                                                 porota: B. Pokorná, V. Keltnerová, I. Kopecká