Články

30.3.2015

28.3. – sobotní velikonoční dílničky v sokolovně

 

Děkuji dětem z pěveckého souboru, které 28.3. vystupovaly           v sokolovně. Na kytaru je doprovázel pan Petr Nobilis a Véna Nobilis. Vystoupení se povedlo a potěšilo diváky. Naše tanečnice – Mentolky – byly opět ve svých baletních sukýnkách rozkošné. Děti si potom s chutí vyráběly drobnůstky pro velikonoční výzdobu a  pletly pomlázky. Tradiční dílničky pro ně nachystala skupinka ochotných a trpělivých maminek. Hosté – děti z 3.ZŠ –                    z dramatického kroužku Oříšek paní učitelky Moniky Novotné – zahrály pohádku se zpěvy a tanci Rozum a štěstí. Všichni vystupující byli odměněni potleskem a dárečky, které pro ně připravily organizátorky. Pro diváky bylo příjemné i občerstvení – rozmanité dobrůtky a pití – o které se starala paní cukrářka Beranová, paní Jitka Procházková a Věra Beránková.    I. Kopecká 


Fotogalerie