Články

11.4.2015

Vystoupení pěveckého sboru 11.4. - vítání malých občánků

 

Trojnásobná pochvala pěveckému sboru: 
1/za vzorný a včasný nástup všech zpěváků na zkoušku
2/za dvojí pěvecké vystoupení pro dvě skupiny malých občánků
3/za spolehlivost, obětavost – a také poděkování rodičům, že vás vypravili a přizpůsobili sobotní rodinný program
 Děkuji     I. Kopecká

Také děkuji Petrovi a Vaškovi Nobilisovi, kteří naše zpěváky doprovázejí na kytary. 


Fotogalerie