Články

24.3.2015

Dětská scéna 2015 - recitace

 

Chtěla bych touto cestou poděkovat dvěma žákyním, které postoupily ze školního kola recitační soutěže a reprezentovaly školu v okresním kole recitační přehlídky v Kolíně. Kateřina Hrejsemnou a Magdaléna Jelínková se na soutěž připravovaly s paní učitelkou Kopeckou, poctivou přípravu ohodnotila i porota, která Katce udělila cenu poroty za inspirativní dramaturgii a úctyhodný výkon při práci na náročném textu. Majda, která se okresního kola zúčastnila poprvé, získala diplom za účast a nasbírala cenné zkušenosti do příští soutěže. 
Oběma dívkám gratulujeme. Paní učitelce Kopecké patří poděkování za  čas, který věnuje organizaci školního kola recitační soutěže a přípravě dětí na okresní kolo. 
Mgr. Barbora Pokorná


Fotogalerie