Články

17.9.2015

Projektový den 1. a 8. třídy

Žáci 8. třídy připravili pro prvňáčky velice pěkný projektový den ,, Nebezpečí nás nezaskočí". Vymysleli příběh malé Aničky, která chodí také do první třídy. Zahráli scénky, kdy se Anička dostala do nebezpečných situací, jak se chovat při setkání s cizími lidmi, zvířaty, jak správně přecházet silnici, jak postupovat při nálezu a poranění injekční stříkačkou na pískovišti, ….. Předvedli, jak se bezpečně chovat v různých situacích a předcházet případným úrazům (popáleniny, odřeniny……), Společný den byl opravdu super, a to díky dobré přípravě osmáků a kamarádskému chování všech zúčastněných.


Fotogalerie