Články

3.11.2015

Zpráva žákovského parlamentu

 

 Žákovský parlament ve školním roce 2015/2016

 
Hned v září proběhly v jednotlivých třídách volby parlamentářů. Za každou třídu byli vybráni dva zástupci. První setkání proběhla zvlášť pro malý a velký parlament. Cílem těchto setkání bylo vzájemné seznámení, představení pravidel a cílů žákovského parlamentu.
V říjnu se odehrálo první společné setkání všech parlamentářů. Zástupci tříd podepsali smlouvy s vedením školy, v nichž se zavázali k řádnému plnění povinností parlamentářů. Zároveň byly projednány a realizovány prvotní návrhy na drobné úpravy školy.
V nejbližší době máme v plánu PŘESPAT VE ŠKOLE.