Články

23.11.2015

Den otevřených dveří- reakce rodičů


RODIČE NAPSALI
Den otevřených dveří v základní škole byl pro mě příležitostí vidět moje děti v 1. a 3.třídě při práci
v hodině. Potěšilo mě, že kromě technických lahůdek – interaktivních tabulí a tabletů – má ve
třídách své místo stále i „černá tabule“ a je všude také dost místa pro obrázky a jiné práce dětí.
Tablety a výuku na nich jsme si ve 3.třídě i vyzkoušeli.
Moc ráda jsem se zase ocitla v „naší třídě“ a dokonce s naší paní učitelkou. Jen škoda, že jsem
nemohla zajít do školní jídelny … Jana Ročková-Pokorná